تعويض كامل مفصل چيست؟ چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۰ 12:57

تعويض كامل مفصل

تعويض كامل مفصل چيست؟مفصل آسيب ديده و متورم برداشته شده و با يك مفصل مصنوعي به نام پروتز تعويض مي شود.

مفصل چيست؟مفصل بوسيله ي دو يا چند استخوان كه با بافتهاي ضخيمي به هم متصل شده اند شكل گرفته است.براي مثال،مفصل زانو از استخوانهاي تحتاني پا(تيبيا و فيبولا)واستخوان ران(فمور)تشكيل شده است.مفصل ران،مفصل گوي و كاسه اي است كه از انتهاي ران(گوي)وبخشي از لگن به نام استابولوم(كاسه)تشكيل شده است.

غضروف طبيعي باعث ايجاد حركات بدون درد و تقريبا بدون اصطكاك مي شود.وقتي غضروف آسيب ديده يا دچار آرتريت شودمفاصل خشك و دردناك مي شوند.هر مفصل توسط  غلافي از بافت فيبروز و يا يك كپسول با پوششي از بافت نرم به نام سينوويم احاطه شده است. سينوويم مايع كاهنده ي اصطكاك را توليد كرده وداخل يك مفصل را مي پوشاند.

چرا تعويض كامل مفصل ضروري است؟هدف،فرونشاندن درد مفصلي است كه به سبب آسيب به غضروف مفصلي ايجاد شده است.ممكن است بسبب درد خيلي شديد،فرد از مفصلش استفاده نكند و در نتيجه عضلات حول مفصل ضعيف شده و حتي حركت مفصل براي بيمار بسيار مشكل باشد.معاينه ي فيزيكي،برخي آزمايشات و عكسهاي راديو گرافي ميزان صدمه به مفصل را نشان خواهند داد.در صورتي كه درمانهاي ديگر ناكارامد بوده و درد را فروننشانند،تعويض كامل مفصل در نظر گرفته مي شود.

چگونه تعويض  كامل مفصل انجام مي شود؟بيمار داروي بيهوشي گرفته و جراح بخش هاي آسيب ديده ي مفصل را تعويض مي كند. براي مثال در آرتريت زانو،انتهاي آسيب ديده ي غضروف و استخوانها با سطوح فلزي و پلاستيكي كه براي برگرداندن حركت و عملكرد زانو شكل گرفته اند تعويض مي شوند.در آرتريت مفصل ران،گوي آسيب ديده(انتهاي فوقاني ران)با يك گوي فلزي متصل به يك ميله كه درون استخوان ران فيكس شده تعويض و يك كاسه ي پلاستيكي كه درون لگن كاشته شده با كاسه ي آسيب ديده تعويض مي شود. اگر چه زانو و ران رايج ترين مفاصل عوض شده اند،اين جراحي روي مفاصل ديگر هم از قبيل:مچ پا،شانه،آرنج وانگشتان مي تواند انجام شود.مواد استفاده شده در تعويض مفصل طوري طراحي شده اند تا مفصل راقادر سازند كه مشابه يك مفصل طبيعي حركت كند.

عموماپروتزازدوقسمت تشكيل شده:يك  بخش فلزي كه بايك قطعه ي پلاستيكي محكم جفت مي شود.چندين ماده از قبيل فولاد ضد زنگ وآلياژهايي از كبالت، كروم وتيتانيوم به كارمي روند. موادپلاستيكي بادوام بوده ودر برابر سائيدگي مقاومند.ممكن است از سيمان استخوان براي محكم  كردن پروتز به استخوان استفاده شود.                    

زماني مفاصل تعويضي مي توانند بدون  سيمان كاشته شوند كه پروتز استخوان طوري طراحي شده باشند كه مستقيما روي هم سوار شده وبه هم قفل شوند.

مرحله ي بهبودي چيست؟

به طور كلي جراح اورتوپد شمارا  تشويق مي كند تابعد عمل از محدوده ي حركتي كمي از مفصل جديد استفاده كنيد.پس ازتعويض مفاصل  زانووران اغلب شما مي توانيد روز پس از جراحي بايستيد وشروع به راه رفتن كنيد.براي نخستين بار، با كمك  عصاي دستي ياچوب زيربغل راه مي افتيد.

اكثر بيماران در مفصل تعويض شده  درد موقتي دارند زيرا عضلات اطراف آن بدليل عدم فعاليت ضعيف شده اند وبافت هاي اطراف درحال بهبودي اند.اين مراحل ظرف چندهفته يا ماه تمام مي شود.

ورزش بخش مهمي از مرحله ي بهبودي است.پرسنل و يا جراح شما  يك برنامه ي ورزشي براي مرحله ي بعد از عملتان خواهند ريخت.اين تمرين ها براي تعويض مفاصل مختلف و بر حسب نيازهاي متفاوت هر بيمار تغيير مي كنند.

پس از عملتان،ممكن است اجازه داشته باشيد تا بازي كنيدوياقدم بزنيد.ولي اكثر ورزش هاي شديد مانند تنيس يا دوندگي را ادامه ندهيد.عموما حركت مفصلتان پس از جراحي بهبود مي يابد.ميزان بهبودي،به چگونگي سفتي مفصلتان قبل از عمل بستگي خواهد داشت.

عوارض احتمالي چيست؟                                                                                                                            باجراحتان،درباره ي هر عارضه اي كه ممكن است بر اثر جراحي روي دهد صحبت كنيد.از هر 10جراحي تعويض مفصل،حدود 9تاي آن موفقيت آميز است.در صورت ايجاد عوارض،اكثرا با موفقيت قابل درمانند.

عوارض احتمالي شامل موارد زير است:                                                                                                                                              عفونت:عفونت ممكن است در اطراف پروتز يا برش جراحي ايجاد شود كه مي تواند در بيمارستان يا پس از ترخيص،رخ دهد،حتي ممكن است سالها بعد اتفاق بيفتد.عفونتهاي كوچك در محل زخم عموما با آنتي بيوتيك درمان مي شوند.عفونتهاي بزرگ يا عميق ممكن است به جراحي بيشتر و يا برداشتن پروتز نياز داشته باشند.هر عفونتي در بدنتان مي تواند به مفصل عوض شده يتان ،گسترش يابد.

لخته هاي خون:لخته هاي خون نتيجه ي چندين فاكتورند،از قبيل كاهش تحركتان كه باعث حركت آهسته ي خون در وريدهاي پا مي شود.اگر تورم و درد در ران و ساق پا گسترش پيدا كند احتمال وجود لخته هاي خون مي باشد. در اين صورت جراحتان ممكن است آزمايشاتي را براي ارزيابي وريدهاي پايتان تجويز كند.

اقداماتي كه براي كاهش احتمال ايجاد لخته هاي خون استفاده مي شوند:                                                                                                            - داروهاي رقيق كننده ي خون( ضد انعقادها)                                                                                                                       - جوراب كشسان                                                                                                                                              - ورزشهايي كه جريان خون را به عضلات پا افزايش دهند                                                                                               - چكمه هاي پلاستيكي كه براي تحت فشار قرار دادن عضلات پا،با هوا باد مي شوند.      

با وجود استفاده از اين اقدامات پيشگيرانه ،هنوز احتمال ايجاد لخته هاي خون وجود دارد.اگر به دنبال ترخيص از بيمارستان ،تورم قرمزي يا درد در پايتان گسترش يابد،بايد با جراحتان تماس بگيريد.

شل شدگي:

ممكن است شل شدن پروتز داخل استخوان پس از تعويض مفصل رخ دهد كه مي تواند باعث درد شود.در صورتي كه شل شدگي قابل توجه باشد ممكن است نياز به تعويض دوباره ي مفصل عوض شده باشد.روش هاي جديد تثبيت پروتز به استخوان اين مشكل را كاهش مي دهند.

دررفتگي:

گاهي اوقات پس ازتعويض كامل مفصل ران،گوي مي تواند از كاسه در برود.در اكثر موارد،ران مي تواند بدون جراحي جا انداخته شود.در صورت در رفتگي براي يك مدت كوتاه مي توان از آتل استفاده كرد.غالبا دررفتگي پس از جراحي تعويض دوباره ي مفصل اتفاق مي افتد.

ساييدگي:

ساييدگي مي تواند در تمام مفاصل تعويضي يافت شود.ممكن است ساييدگي بيش از حد،به شل شدن مفصل كمك كرده وبه تعويض دوباره ي مفصل نياز داشته باشد.

آسيب عصب:

اعصابي كه در مجاورت مفصل تعويض هستند ممكن است حين جراحي آسيب ببيند اگر چه اين نوع آسيب رايج نيست.اين اتفاق بيشتر زماني رخ مي دهد كه جراحي شامل اصلاح تغيير شکل مفاصل بزرگ يا دراز كردن يك عضو كوتاه شده كه به دليل آرتريت ايجاد شده،باشد.

در طي زمان،اين اعصاب صدمه ديده اندکي بهبود يافته يا كاملا ترميم مي شوند.

چگونه براي عمل تعويض مفصل آماده شويد؟

- قبل از جراحي ،جراحتان به شما چند توصيه مي كند،از قبيل:

- اهداي مقداري از خو نتان،به دليل اينكه در صورت نياز،ممكن است آنرا در حين يا پس از عمل دريافت كنيد.

- استفاده از برخي داروها را قبل از عمل قطع كنيد.

- شروع به ورزش كنيدتا بهبوديتان پس از عمل تسريع يابد.

- ميزان نيازتان رابه برنامه ي ترخيص،درمان در خانه وتوانبخشي پس از عمل ارزيابي كنيد.

آيا تعويض كامل مفصل دائمي است؟

اكثر افراد پير انتظار دارندكه مفصل تعويض شده يشان براي يك دهه يا بيشتر كار كند.مفصل تعويضي سال ها زندگي بدون درد را فراهم  مي آوردكه در غير اين صورت ممكن نيست.

بيماران جوان تر داراي مفصل تعويضي ممكن است نياز به يك تعويض مفصل ثانويه هم داشته باشند.

مواد و تكنيك هاي جراحي با تلاش جراحان اورتوپدي كه با مهندسان و دانشمندان ديگركار مي كنند،پيشرفت مي كند.

آينده براي كساني كه تعويض كامل مفصل را انتخاب كرده اند دستيابي به زندگي بهتر را با انجام فعا ليت هاي بيشتربدون درد و مستقل فراهم كرده.

جراح اورتوپد،پزشكي است كه در خصوص تشخيص ودرمان هاي جراحي و غير جراحي سيستم عضلاني اسكلتي بدن كه شامل: استخوان ها،مفاصل،ليگامان ها،تاندون ها،عضلات و اعصاب مي باشد،آموزش گسترده اي ديده است.

 

نوشته شده توسط احمد کاملی  | لینک ثابت |